Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Asırlık el yazmalar burada muhafaza ediliyor


İçlerinde Abdullah el-Hatib Tebrizi tarafından 677 yıl önce yazılan 'Işıkların Kaynağı' adlı el yazmasının da bulunduğu 6 bin 600 adet Osmanlıca, Arapça ve Farsça eser, Erzurum'daki Yazma Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza ediliyor. 1336 yılında yazılan 'Işıkların Kaynağı'nın günümüze kadar ulaşmasıyla birlikte, kitap kütüphanede bulunan en eski eser. Dili Arapça olan kitabın üslubu ağır ve 411 sayfadan oluşmakta. 'Kitap, hac, dünya, keramet gibi insanların bugün de ihtiyaç duyduğu 410 konu içeriyor. İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne 1914 yılında hediye olarak verilmiş.

Tarihin bütün ilmini kitapta görmek mümkün değil ancak, asırlar önce yazılan kitap günümüz konularıyla yakından ilişkili. 'İlimlerin kendi arasında konuları vardır. Bu eser ilimlerin bir kısmını içeriyor. İçeriğinde hayatla ilgili konular var, mesela hesap, hac, dünya, keramet, temizlik, yemek yeme adabı ve şiir gibi daha birçok konuda okurlara ufuk açan kitapta, 410 farklı konudaki konuya ışık tutuluyor.Bölgedeki eski eserler Erzurum'da toplanacak


Yazma eserler içinde edebiyat, tarih, matematik, astronomi, din, felsefe, mantık sosyal ve fen bilimleri konuları da mevcut, eserler korunma oranı en yüksek odalarda muhafaza ediliyor. Eserlere dokunulmuyor ve temizliğinin dahi yapılmıyor. Çünkü asırlık eserlerin temizlikten göreceği zarar orijinalitelerini bozmakta. Dışarı çıkaramıyoruz, özel muhafaza ediyoruz. Isıdan zarar görecekleri için nemlendirilmesi özel yapılıyor. Güneş görmeyen yerde bulunuyor. Kütüphanede Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış toplam 6 bin 600 eser bulunuyor. El yazması eserlerin fotoğraflanarak dijital ortamda kullanıcılara sunuluyor. Yazma ve basılmış eserlerin tümüne yakınını bilgisayar ortamına aktarıldı.  Eserlerden akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri faydalanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek yazma eser kütüphanesi olan , 'Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzurum, Kars, Muş, Rize ve ilçe merkezlerindeki yazma ve basma eserler Erzurum'da toplanacak. Ayrıca vatandaşların da elinde bulunan el yazması ve basma eserleri satın alma yoluyla temin edip kullanıcıların istifadesine sunmayı planlıyoruz.