Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı taşra teşkilatında yer alan Ankara Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/1/2011 tarihli ve 6568 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/2/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 8 Nisan 2011  tarih ve   27899 sayılı resmi gazetenin  2011/1483 Karar Sayısı ile resmi gazetede yayımlanarak kurulmuştur.     


Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı mevzuatları doğrultusunda işlemler yürütülmektedir.


ŞEYHLER HAMAMI

(ERZURUM YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ YENİ HİMET BİNASI)


18. yüzyıla ait olan hamam, Şeyhler Külliyesinin içerisinde, caminin kuzeybatısında, medresenin kuzeyinde bulunmaktadır. Erzurum’daki hamamlar içerisinde özelliklerini korumuş örneklerden biri olan Şeyhler Hamamı, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşan tek fonksiyonlu bir hamamdır. Hamamın beden duvarlarında moloz taş ve kesme taş, üst örtüsünde ise tuğla malzeme kullanılmıştır
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan yapının, 2013 yılı içerisinde Erzurum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından restorasyon işlemleri başlatılmış olup çalışmalar bitmek üzeredir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak Erzurum Valiliği ile gerekli görüşmeler yapılmış, mevcut binanın Erzurum Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğüne tahsisi için gerekli protokol çalışmaları başlatılmıştır.